Axonal Localization of Integrins in the CNS Is Neuronal Type and Age Dependent

Melissa R Andrews, Sara Soleman, Menghon Cheah, David A Tumbarello, Matthew R J Mason, E. Moloney, J. Verhaagen, Jean-Charles Bensadoun, Bernard Schneider, Patrick Aebischer, James W Fawcett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)
548 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Axonal Localization of Integrins in the CNS Is Neuronal Type and Age Dependent'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences