Azole susceptibility and resistance in Fusarium spp

A. D. van Diepeningen, A. Al-Hatmi, B. Dalyan Cilo, D. Giosa, W. J. Bartstra, G. S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)75-75
  TijdschriftMycoses
  Volume58
  StatusGepubliceerd - okt. 2015

  Citeer dit