Bösselkatrien heet mien Zwien. Das Tier in der ostfriesischen Kulturgeschichte und Sprache' [Review of: T. Schuster (2001) Bösselkatrien heet mien Swien. Das Tier in der ostfriesischen Kulturgeschichte und Sprache]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)367-369
TijdschriftFabula
Volume44
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit