Back to the basics: The need for ecophysiological insights to enhance our understanding of microbial behaviour in the rhizosphere

Francisco Dini-Andreote, Jan Dirk van Elsas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-15
TijdschriftPlant and Soil
Volume373
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit