Back to the roots: a reappraisal of Neocosmospora: A reappraisal of Neocosmospora

M. Sandoval-Denis*, L. Lombard, P. W. Crous

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Back to the roots: a reappraisal of Neocosmospora: A reappraisal of Neocosmospora'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences