Back to the roots: a reappraisal of Neocosmospora

Marcelo Sandoval-Denis, Lorenzo Lombard, Pedro W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Back to the roots: a reappraisal of Neocosmospora'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences