Background levels of heavy metals in nine tropical seagrass species in Indonesia

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)508-511
  TijdschriftMarine Pollution Bulletin
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit