Bacteria and Foraminifera: key players in a short-term deep-sea benthic response to phytodetritus

L. Moodley, J.J. Middelburg, H.T.S. Boschker, G. Duineveld, R. Pel, P.M.J. Herman, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  463 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Bacteria and Foraminifera: key players in a short-term deep-sea benthic response to phytodetritus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology