Bacteria as a food source for the zooplankton in Lake Vechten (Abstract)

R. Pot

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)432-432
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit