Bacterial activity and protozoan grazing potential in a stratified lake

J. Bloem, M.J. Bär-Gilissen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)297-309
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit