Bacterial and phytoplankton production in the maximum turbidity zone of three European estuaries: the Elbe, Westerschelde and Gironde

N.K. Goosen, J.C. Kromkamp, J. Peene, P. Van Rijswijk, P. Van Breugel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Biomass and production of phytoplankton and heterotrophic bacteria in spring are presented for three turbid European estuaries, the Elbe (Germany), the Westerschelde (The Netherlands) and the Gironde (France), with emphasis on the effect of turbidity on microbial community densities and activities. Total suspended matter (TSM) concentrations were highest in the Gironde estuary and lowest in the Elbe estuary. Maximum concentrations were found in the maximum turbidity zone (MTZ). Both primary production (PP) and bacterial production (BP) showed a longitudinal gradient with lowest PP and highest BP in the MTZ. Production rates of both phytoplankton and bacterioplankton were lowest in the Gironde and highest in the Westerschelde. PP was positively correlated with the depth of the euphotic zone while BP was positively correlated with TSM and particulate organic carbon. The POC/TSM-ratio, which is related to the degradability of organic carbon, was differed between the three estuaries and was highest in the Westerschelde. The ratio BP:PP was generally very high (> 1), and maximal in the MTZ (> 4), illustrating the heterotrophic nature of the estuarine ecosystems. Due to the extremely high turbidity in the Gironde, the contribution of bacterial carbon to total microbial biomass (bacteria + algae) was > 50%. We conclude that the MTZ has a pronounced impact on the structure and functioning of the microbial community leading to an increased importance of heterotrophic processes and increased degradation of organic material. [KEYWORDS: bacteria; bacterial production; estuaries; maximum turbidity zone; phytoplankton; primary production Fresh-water bacteria; suspended-solids; sw netherlands; thymidine incorporation; continuous culture; organic-matter; light; growth; algal; bacterioplankton]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)151-171
  TijdschriftJournal of Marine Systems
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Bacterial and phytoplankton production in the maximum turbidity zone of three European estuaries: the Elbe, Westerschelde and Gironde'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit