Bacterial carbon sources in coastal sediments: a cross-system analysis based on stable isotope data of biomarkers

S. Bouillon, H.T.S. Boschker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  313 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Bacterial carbon sources in coastal sediments: a cross-system analysis based on stable isotope data of biomarkers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences