Bacterial chitinolytic communities respond to chitin and pH alteration in soil

A.M. Kielak, M.S. Cretoiu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)263
TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
Volume79
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit