Bacterial Colonization of the Arbuscular Mycorrhizal Fungal Hyphosphere

T.R. Scheublin

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelMolecular Microbial Ecology of The Rhizosphere
RedacteurenF.J. de Bruijn
UitgeverijWiley-Blackwell
Pagina's525-534
Aantal pagina's49
ISBN van geprinte versie978-1-1182-9617-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit