Bacterial Communities Differ among Drosophila melanogaster Populations and Affect Host Resistance against Parasitoids

Mariia Chaplinska, Sylvia Gerritsma, Francisco Dini-Andreote, Joana Falcao Salles, Bregje Wertheim

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPLoS One
Volume11
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 dec. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit