Bacterial community analysis of activated sludge: an evaluation of four commonly used DNA extraction methods

L. Vanysacker, S.A.J. Declerck, B. Hellemans, L. De Meester, I. Vankelecom, P. Declerck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Citaten (Scopus)
453 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bacterial community analysis of activated sludge: an evaluation of four commonly used DNA extraction methods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences