Bacterial consortium and microbial metabolites increase grain quality and soybean yield

Luiz Moretti de Souza, C.A.C. Cruciol (Co-auteur), J.W. Bossolani, L. Momesso, A. Garcia, Eiko Kuramae, M. Hungria

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bacterial consortium and microbial metabolites increase grain quality and soybean yield'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology