Bacterial diversity amplifies nutrient-based plant-soil feedbacks

Simone Weidner, Robert Koller, Ellen Latz, George Kowalchuk, Michael Bonkowski, Stefan Scheu, Alexandre Jousset

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1341-1349
TijdschriftFunctional Ecology
Volume29
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit