Bacterial Genomes: Habitat Specificity and Uncharted Organisms

Francisco Dini-Andreote, Fernando Dini Andreote, Welington Luiz Araujo, Jack T. Trevors, Jan Dirk van Elsas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-7
TijdschriftMicrobial Ecology
Volume64
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit