Bacterial growth on the marine sponge Halichondria panicea induced by reduced waterflow rate

H. Hummel, A.B.J. Sepers, L. De Wolf, F.W. Melissen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  243 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)195-198
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit