Bacterial mycophagy: definition and diagnosis of a unique bacterial-fungal interaction

J.H.J. Leveau, G.M. Preston

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Bacterial mycophagy: definition and diagnosis of a unique bacterial-fungal interaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences