Bacterial production, prtozon grazing, and mineralization in stratified Lake Vechten (Abstract)

J. Bloem, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)247
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume34
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit