Bacterial soil community in a Brazilian sugarcane field

Francisco Dini-Andreote, Fernando Dini Andreote, Rodrigo Costa, Rodrigo Gouvea Taketani, Jan Dirk van Elsas, Welington Luiz Araujo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)337-349
TijdschriftPlant and Soil
Volume336
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit