Bacterial Tomato Pathogen Ralstonia solanacearum Invasion Modulates Rhizosphere Compounds and Facilitates the Cascade Effect of Fungal Pathogen Fusarium solani

L. Su, L. Zhang, P. Qiu, D. Nie, Eiko Kuramae, B Shen (Co-auteur), Qirong Shen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bacterial Tomato Pathogen Ralstonia solanacearum Invasion Modulates Rhizosphere Compounds and Facilitates the Cascade Effect of Fungal Pathogen Fusarium solani'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences