Bacterivory by heterotrophic nanoflagellates and bacterial production in sediments of a freshwater littoral system

Mathieu Starink, M.J. Bär-Gilissen, R.P.M. Bak, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Bacterivory by heterotrophic nanoflagellates and bacterial production in sediments of a freshwater littoral system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology