Bad News for Soil Carbon Sequestration?

G.A. Kowalchuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1049-1050
TijdschriftScience Magazine
Volume337
Nummer van het tijdschrift6098
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit