Baiting of bacteria with hyphae of common soil fungi revealed a diverse group of potentially mycophagous secondary consumers in the rhizosphere

M.B. Rudnick, J.A. van Veen, W. de Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

130 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Baiting of bacteria with hyphae of common soil fungi revealed a diverse group of potentially mycophagous secondary consumers in the rhizosphere'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences