Balance in Family Triads: How Intergenerational Relationships Affect the Adult Sibling Relationship

V. de Bel, M. Kalmijn, Marijtje A.J. van Duijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Balance in Family Triads: How Intergenerational Relationships Affect the Adult Sibling Relationship'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences