Balancing food and density-dependence in the spatial distribution of an interference-prone forager

Adriaan M. Dokter (Co-auteur), E. Emiel van Loon, Cornelis Rappoldt, Kees Oosterbeek, Martin J. Baptist, Willem Bouten, Bruno J. Ens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1184-1196
Aantal pagina's13
TijdschriftOikos
Volume126
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2017

Citeer dit