Balancing Permission and Prohibition: Private Trade and Adaptation at the VOC

W. van Lent, Stoyan V. Sgourev

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftSocial Forces
Volume93
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit