Balanus amphitrite Darwin in Nederland (Crustacea, Cirripedia). (Balanus amphitrite Darwin in the Netherlands (Crustacea, Cirripedia))

C.H. Borghouts-Biersteker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  Pagina's (van-tot)4-7
  TijdschriftZoölogische Bijdragen
  Volume11
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit