Ballingen zonder ballingschap [Review of: (2011) Philip Mansel en Torsten Riotte (red.), Monarchy and exile. The politics of legitimacy from Marie de Médicis to Wilhelm II (Basingstoke 2011)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)114-115
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume126
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit