‘Bankier van het verzet’, [Review of: E. Schaap. Walraven van Hall: premier van het verzet (1906-1945)]

J. Withuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift5 mei
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit