“Barbaric and Uneducated?” Modesty Unveiled in the Vernacular Editions by Cornelis van Ghistele and Dirck Coornhert

H.J.M. Nellen, S. Surdèl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-34
TijdschriftActa Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum
Volume57
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit