Barrahûs en it Burgumer kleaster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

445 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)6-12
Aantal pagina's7
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume9
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit