Bart Huges, more than a hole

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10-11
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Nummer van het tijdschrift32
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit