"Basal Cell Migration" in Regeneration of the Corneal Wound-Bed

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

119 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this issue of Stem Cell Reports, Park et al. (2019) describe real-time in vivo visual monitoring of keratin-14+, Confetti-labeled limbal epithelial stem cells and their progeny as they contribute to central corneal wound-healing. The authors show that corneal wounds initially heal by "basal epithelial cell migration" into the wound-bed.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-5
Aantal pagina's3
TijdschriftStem Cell Reports
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '"Basal Cell Migration" in Regeneration of the Corneal Wound-Bed'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit