Basal laminar deposit in the aging peripheral human retina

T.L. van der Schaft, W.C. de Bruijn, C.M. Mooy, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

365 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)470-475
TijdschriftGraefe's Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology
Volume231
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit