Basischolen in Noord-Nederland onder druk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

462 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vooral in de landelijke gebieden staan de basisscholen onder druk. Leerlingenaantallen lopen terug en veel scholen dreigen té klein te worden om voort te bestaan. Fusies, opheffen? Er zijn weinig opties. Hoe ver kan een basisschoolleerling fietsen? De doorzettende bevolkingskrimp doet ook een duit in het zakje.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume30
Nummer van het tijdschrift07
StatusGepubliceerd - 2014

Keywords

  • basisscholen
  • krimp

Citeer dit