Basket case to showcase: How Indonesia’s democratic transition transformed Aceh

E. Aspinall

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftInside Indonesia
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit