Bataafse vrouwen, politieke rechten en het digitaliseringsproject Revolutionaire Petities: Twee onbekende verzoekschriften uit het jaar 1799

Elisa Hendriks, Joris Oddens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11-19
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume52
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit