Batavia asked for advice: Pretrained language models for Named Entity Recognition in historical texts

Sophie Arnoult, Lodewijk Petram, Piek Vossen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Batavia asked for advice: Pretrained language models for Named Entity Recognition in historical texts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities