Batavian Phlegm? The Dutch and their Emotions in Pre-Modern Times

H.W. Roodenburg (Redacteur), C.G. Santing (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's191
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume129
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit