Bats in the spotlight: Behavioural response of bats to light intensity variation

Claire Hermans, J. Koblitz, M.E. Visser, K. Spoelstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 10 jan. 2020

Citeer dit