Bayesian statistics show a lack of change in excitability following bi-hemispheric HD-TDCS over the primary somatosensory cortices

Selene Gallo, J Baaijen Thijs, Judith Suttrup, Carolina Fernandes-Henriques, Riccardo Paracampo, Christian Keysers, Valeria Gazzola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

125 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)640-642
Aantal pagina's3
TijdschriftBrain Stimulation
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit