BCCM/Allev 2.00 an automated system for yeast identification

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)455-463
  TijdschriftMycotaxon
  Volume64
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit