BCL-XL is crucial for progression through the adenoma-to-carcinoma sequence of colorectal cancer

Prashanthi Ramesh, Tamsin R M Lannagan, Rene Jackstadt, Lidia Atencia Taboada, Nico Lansu, Pratyaksha Wirapati, Sander R van Hooff, Danielle Dekker, Jessica Pritchard, Aleksandar B Kirov, Sanne M van Neerven, Sabine Tejpar, Geert J P L Kops, Owen J Sansom, Jan Paul Medema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'BCL-XL is crucial for progression through the adenoma-to-carcinoma sequence of colorectal cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences