Beach-dune morphological relationships and erosion/accretion: an investigation at five sites in England and Wales using LIDAR data

S.E. Saye, D. Van der Wal, K. Pye, S.J. Blott

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    6 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Beach-dune morphological relationships and erosion/accretion: an investigation at five sites in England and Wales using LIDAR data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences