Beating the blues: Is there any music in fighting cyanobacteria with ultrasound?

Miquel Lurling, Yora Tolman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Beating the blues: Is there any music in fighting cyanobacteria with ultrasound?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds