Beauty sleep: experimental study on the perceived health and attractiveness of sleep deprived people.

J. Axelsson, T. Sundelin, M. Ingre, E.J.W. van Someren, A. Olsson, M. Lekander

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6614
TijdschriftBritish Medical Journal
Volume341
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit